Luật Kinh Tế trắc nghiệm - Download đề thi miễn phí

Download: TẠI ĐÂY
Định dạng: pdf & word
 
Tài liệu gồm 4 bài pdf (trắc nghiệm tổng quan, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, đầu tư, phá sản) và 1 bài word tự luận. Đáp án được đánh dấu sẵn trong tài liệu.


Bạn có thể cũng cố lại kiến thức từ bài giảng Luật kinh tế của Ths Nguyễn Ngọc Duy Mỹ. 

Luật Kinh Tế trắc nghiệm - Download đề thi miễn phí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
A product of The Nguyen Xuan Company