Download bài giảng powerpoint marketing căn bản

Download: TẠI ĐÂY
Định dạng: word & powerpoint

Bài giảng giới thiệu đến người học các nội dung:
Khái quát về marketing
Môi trường marketing
Hành vi tiêu dùng
Nghiên cứu marketing
Phân khúc thị trường và xác định thị trường mục tiêu
Chiến lược marketing mix
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược truyền thông marketing phức hợp

 Download bài giảng powerpoint marketing căn bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
A product of The Nguyen Xuan Company