Nguyên Lý Kế Toán ôn nhanh dễ dàng với file word - Download bài giảng miễn phí

Download: TẠI ĐÂY
Định dạng: word

Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tài liệu gồm 9 chương:
Chương 1: những vấn đề chung của kế toán.
Chương 2: bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.
Chương 3: tài khoản và kế toán kép.
Chương 4: kế toán giá thành.
Chương 5: kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu.
Chương 6: các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán.
Chương 7: sổ kế toán và các hình thức hạch toán kế toán.
Chương 8: tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán.

Nguyên Lý Kế Toán ôn nhanh dễ dàng với file word - Download bài giảng miễn phí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
A product of The Nguyen Xuan Company