Download nhanh chóng phần mềm kế toán Việt Nam Fast 2006 miễn phí

Download: http://www.uploading.com/?get=TMGPJ8YY

Dung lượng 36MB
  • Cập nhật QĐ 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán mới.
  • User : ABC
  • Không có pasword.
  • Tiện dụng trong học tập. 
Download nhanh chóng phần mềm kế toán Việt Nam Fast 2006 miễn phí

Cách tính mã số client: (mã số gốm 6 chữ số)
Ví dụ : Khi chay Fast có hiện lên mã số như sau: 161621xxxxxxx (các bạn chỉ cần nhìn cho kỹ 06 số đầu) mã số này cũng chính là mã số cài client của Fast.

- 2 chữ số đầu của mã số là tổng của 3 cặp số đầu: 16+16+21= 53 (a)
- Chữ số thứ 3 là tổng 2 con số (a)+1: 5+3+1= 9
- Chữ số thứ 4 là tổng 2 con số kế tiếp trong dãy+2 lấy số cuối(539) : 3+9+2=14 lấy số 4.
- Chữ số thứ 5 tương tự như bước trên +3 5394): 9+4+3=16 lấy số 6
- Chữ số thứ 6 tương tư như trên + 4 53946): 4+6+4=14 lấy số 4
Như vậy với số kiểm tra client 161621xxxxxxx thì bạn có số đăng nhập 539464

Nguồn: vn-zoom.com

Download nhanh chóng phần mềm kế toán Việt Nam Fast 2006 miễn phí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
A product of The Nguyen Xuan Company